Niels Junggreen Have

Niels Junggreen Have efterår lindeblade rådyr i haven

Landskab, parker, haver, bymiljøer

Niels beskæftiger sig med landskab på mange planer. Fra store åbne landskaber, parker, arealer omkring firmadomiciler, institutioner, boligbebyggelser og til enkle byrum og fortættede gårdhaver.

Træer, buske, stauder, græsser og løgplanter har en særlig bevågenhed i hans arbejde. Indgående kendskab til naturen, jord, planter, belægninger og materialer er vigtige forudsætninger for Niels' tilgang til en opgave.

Ofte er der kunstneriske elementer indarbejdet, som regel af "egen avl".