Niels Junggreen Have

landscape with tree

Niels Junggreen Have har omfattende erfaring inden for kirkegårdsområdet. Kirkegårdes indretning og udvikling har hans store interesse, ikke mindst i disse år med ganske mange udfordringer på området.

Niels laver reguleringsplaner for mange kirkegårde, der typisk har flere og flere tomme gravsteder, og ofte har ønsker om andre gravstedsformer. Hver kirkegård er forskellig fra andre, og derfor udarbejdes alle reguleringsplaner individuelt, efter tæt samråd med menighedsråd, kirkegårdsudvalg, kirkeværge, kirkegårdsleder, graver.

Tegnestuen har haft mere end 300 sager vedrørende kirkegårde over hele landet. Bl.a. opmålinger og tegninger af kirkegårdskort, samt projekter med nyanlæg, udvidelser, urneafdelinger, mindelunde, skovkirkegårde, beplantningsplaner, kirkegårdslåger, trapper, ramper, diger m.m.

I en del år har Niels undervist på kirkeministeriets daværende kurser for gravere, og har også holdt mange foredrag med egne lysbilleder om kirkegårde for menighedsråd og graverforeninger. Niels er mangeårigt medlem af Foreningen for Kirkegårdskultur.

Niels rådgiver gerne menighedsråd om kirkegårdsvedtægter, gravstedsindretning, urnegrave, fællesgrave, gravminder, kirkediger, beplantning med hække, buske, træer, stauder, græs, løgplanter, samt om belægning, belysning, adgangsforhold m.m.