Niels Junggreen Have

Jeg har omfattende erfaring indenfor kirkegårdsområdet. Kirkegårdes indretning og udvikling har min store interesse, ikke mindst i disse år med ganske mange udfordringer på området.

Tegnestuen har haft mere end 250 sager vedrørende kirkegårde over hele landet. Det har været mange opmålinger af kirkegårdskort, og en del projekter med nyanlæg, udvidelser, reguleringer, urneafdelinger, mindelunde, skovkirkegårde, beplantningsplaner, kirkegårdslåger, trapper, ramper, diger m.m.

Jeg rådgiver menighedsråd om kirkegårdsvedtægter, gravstedsindretning, urnegrave, fællesgrave, gravminder, kirkediger, beplantning med hække, buske, træer, stauder, græs, om belægning, belysning, adgangsforhold m.m.

I en del år har jeg undervist på kirkeministeriets daværende kurser for gravere, og har også holdt mange foredrag med mine egne lysbilleder om kirkegårde for menighedsråd og graverforeninger.

Jeg er mangeårigt medlem af Foreningen for Kirkegårdskultur.